Hľadáte si prácu? Na Slovensku stále chýbajú profesionálni vodiči

Dopravné podniky na Slovensku už dlhodobo zápasia s nedostatkom kvalifikovaných vodičov. Ako uviedlo združenie ČESMAD Slovakia, v cestnej doprave ich chýba viac ako 1200.

Malá atraktivita povolania, vysoké požiadavky či školský systém, ktorý nových profesionálnych vodičov neprodukuje. To sú  hlavné dôvody, kvôli ktorým majú tieto pracovné pozície problém obsadiť.

Školy, ktoré v minulosti profesionálnych vodičov vychovávali, zanikli. Súčasné Stredné odborné školy automobilové vzdelávajú mladých ľudí predovšetkým pre automobilky pôsobiace na Slovensku. Okrem kvalifikovanej pracovnej sily sú problémom aj financie. Vodičské oprávnenie šoférovať autobus stojí totiž stovky eur. Budúci zamestnanec musí ale spĺňať aj ďalšie podmienky.

Uchádzač o pozíciu vodiča autobusu by mal mať minimálne 24 rokov, musí absolvovať psychologické tresty, byť zdravotne spôsobilým a  držať kartu vodiča. Dopravné podniky na Slovensku sa ich preto snažia motivovať rôznymi príspevkami na cestovné, stravu či ubytovanie. Aj napriek rôznym benefitom však dopravcovia upozorňujú, že prognózy v obsadenosti pracovnej pozície vodičov nákladných automobilov a autobusov nie sú pozitívne.

Zdroj a foto: dpmk.sk