Ilustračná foto

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová informovala v utorok 4. septembra o celotýždňovej dopravnej akcii, ktorá sa konala v Trenčianskom kraji (Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Prievidza).

Dopravná nehodovosť podľa slov hovorkyne v Trenčianskom kraji za obdobie od 1. januára 2018 do 30. augusta má negatívny trend vývoja v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 a to najmä v nápade dopravných nehôd, kde celkový počet dopravných nehôd 859 vzrástol o 47, počet usmrtených osôb je 24, čo je nárast o 5 osôb a počet ľahko zranených účastníkov cestnej premávky je 354, čo je nárast o 8.

“Z uvedeného dôvodu Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne prikázalo vykonať
dopravnú akciu „Spoločný výkon služby“ v období od 27. 8. 2018 do 28. 8. 2018 a od 30. 8. 2018 do 31. 8. 2018, ktorej sa zúčastnili zložky poriadkovej aj dopravnej polície. V uvedených dňoch boli časy akcií stanovené na obdobia rannej a poobedňajšej dopravnej špičky, kedy je najväčšia pravdepodobnosť vzniku dopravných nehôd, a to od 06:00 do 09:00 hod. a od 14:00 do 18:00 hod.,” informuje Antalová.

Do spoločného výkonu služby bolo celkom zaradených 215 policajtov, ktorí zistili viaceré porušenia pravidiel cestnej premávky a to konkrétne v 336 prípadoch.

Z celkového počtu zistených priestupkov uvádza polícia najzávažnejšie porušenia pravidiel
cestnej premávky:

  • 10 vodičov nesprávne predchádzalo, prípadne predchádzalo na mieste, kde je to
    zakázané,
  • 149 vodičov prekročilo najvyššiu povolenú rýchlosť jazdy,
  • 26 vodičov malo vozidlo v nevyhovujúcom technickom stave,
  • 26 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás
  • 29 vodičov počas vedenia používalo telefónny prístroj,
  • 2 vodiči nedali prednosť v jazde.

Ako už bolo mnohokrát poznamenané, že alkohol za volant nepatrí, vodiči sú stále
nepoučiteľní. Počas 4 dní bolo zistených:

  • 8 vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu a z toho 7 vodičov viedlo vozidlo pod vplyvom alkoholu, kedy nameraná hodnota nepresiahla hranicu 1 promile, 1 vodič viedol vozidlo v takom čase po požití alkoholu, keď sa alkohol ešte nachádzal v organizme a nameraná hodnota presiahla hranicu 1 promile.

Okrem uvedených najčastejších priestupkov, ktoré sú príčinami dopravných nehôd, policajti
zistili aj 3 vodičov, ktorí porušili sociálnu legislatívu, ktorá upravuje doby jázd pre vozidlá alebo jazdné súpravy s hmotnosťou nad 3,5 tony a 9 vodičov, ktorí prekročili so svojim vozidlom maximálne povolené rozmery alebo hmotnosti.

“Upozorňujeme všetkých účastníkov cestnej premávky, že v súvislosti s pozitívnym ovplyvnením bezpečnosti cestnej premávky budú dopravné akcie podobného charakteru vykonávané kontinuálne do konca roku 2018. S prichádzajúcim jesenným obdobím, Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne upozorňuje účastníkov cestnej premávky na niektoré skutočnosti, s ktorými sa môžu stretnúť v cestnej premávke. Vodiči, sa budú častejšie stretávať s rannými hmlami, bude bývať sychravo, dni sa budú skracovať. Preto upozorňujeme vodičov, aby si pred jazdou skontrolovali predpísané osvetlenia vozidla a v prípade zníženej viditeľnosti nepoužívali denné svietenie. Počas jesenných poľnohospodárskych prác bývajú vozovky znečistené blatom, prípadne cesty prechádzajúce cez les aj popadaným lístím. V tomto období evidujeme aj väčší počet dopravných nehôd s lesnou zverou, nakoľko býva obdobie ruje a lesná zver vo väčšom počte migruje preto
vodičov vyzývame na väčšiu opatrnosť. Pamätajte na to, že treba jazdiť rýchlosťou primeranou povahe a stavu vozovky a hlavne na akú mate rozhľad. Prispôsobte rýchlosť vozidla aj momentálnym poveternostným podmienkam, ktoré nie sú vždy ideálne. V jesennom období sa budete častejšie stretávať s daždivým počasím. Venujte zvýšenú pozornosť na cestách s vyjazdenými koľajami, v ktorých ak stojí voda, je veľká pravdepodobnosť vzniku aquaplaningu. Chodci a cyklisti pamätajte, že počas zníženej viditeľnosti máte mať na sebe umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný odev, aby ste boli dobre videní pre ostatných účastníkov cestnej premávky,” dopĺňa Elena Antalová z KR PZ v Trenčíne.

Zdroj: KR PZ Trenčín | Ilustračná foto:  FB PZ SR