Deň Zeme je venovaný našej planéte Zem a oslavuje sa každoročne 22. apríla. Je to ekologický sviatok, ktorý má upozorňovať ľudí na dopady ničenia životného prostredia.

Cieľom vyhlásenia tohto dňa je zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. OSN začala oslavovať tento deň v roku 1971. Od roku 1990 sa 22. apríl oslavuje ako Medzinárodný deň Zeme.

K oslave tohto dňa sa pripája aj mesto Myjava, Centrum voľného času v Myjave i mesto Brezová pod Bradlom. CVČ Myjava pripravilo na piatok 28. apríla stanoviská pre ZŠ na námestí a podujatie začína o 9.00 hod.

Mesto Myjava a Správa majetku mesta pripravili akciu Konáre za kompost. V tomto týždni od utorka do piatku v čase od 8.00 do 16.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 môžu občania priviesť záhradný odpad z orezu drevín. Zberné miesto je v Centre na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (areál zberného dvora). Za odovzdaný odpad si môžu záujemcovia odviesť vyrábaný kompost.

Mesto Brezová pod Bradlom pripravilo brigádu Vyčistime si naše mestečko. Akcia sa uskutoční v sobotu 29. apríla so začiatkom o 9.00 hod. pred Mestským úradom. Súčasťou akcie bude vyčistenie a skrášlenie Národnej kultúrnej pamiatky Mohyly M. R. Štefánika na Bradle.

Zdroj: myjava.sk, brezova.sk | Foto: pixabay.com (ilustračné)