Informácia o tragickej smrti investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej hlboko zasiahla celé Slovensko. Špeciálne sa však dotkla študentov a pedagógov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde obaja študovali.

Ján Kuciak vyštudoval žurnalistiku na Katedre žurnalistiky, pričom len pred pár mesiacmi získal titul doktor a následne pokračoval ako externý pedagóg, študentov vyučoval investigatívnu žurnalistiku. Jeho snúbenica Martina zase vyštudovala archeológiu na Katedre archeológie.

V utorok o 18.00 hod sa uskutočnil smútočný pochod na Svätoplukovo námestie v Nitre, kde si študenti spolu s pedagógmi uctili pamiatku zosnulých a zapálili sviečku. Jeden sprievod viedol od Jánovho pôsobiska spred Katedry žurnalistiky na ulici Boženy Slančíkovej a druhý sprievod spred Katedry archeológie na Hodžovej ulici, kde študovala Martina. Aj napriek sneženiu a veľkej zime sa na námestí stretlo veľké množstvo ľudí, tí vzdali minútu ticha za dvoch úžasných ľudí, ktorí nás tragickým spôsobom opustili.

Zdroj/Foto: autor, Facebook