Základnú školu na Škultétyho ulici a Strednú odbornú školu drevársku v Topoľčanoch v piatok navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan v rámci oficiálnej návštevy tohto mesta.
Spolu s ním sa na podujatí zúčastnil aj poslanec NR SR a podpredseda SNS Anton Hrnko, predseda Mládeže SNS Maroš Pavlovič a okresný predseda SNS v Topoľčanoch Peter Urbanec.

V základnej škole si minister Plavčan prezrel jej vyučovacie priestory, ako aj telocvičňu a šatne zrekonštruované z prostriedkov ministerstva školstva.  Zúčastnil sa tiež na otvorení detskej olympiády.

Na Strednej odbornej škole drevárskej, ktorá sa ako prvá v Nitrianskom kraji zapojila do systému duálneho vzdelávania, sa minister školstva zaujímal o podmienky na poskytovanie tohto typu vzdelávania a prezrel si novú dielňu. „Je potrebné pripravovať kvalifikovanú pracovnú silu zodpovedajúcu potrebám praxe už počas štúdia a to sa v tejto škole deje. Verím, že počet škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania bude v nasledujúcom období len narastať,“ uviedol minister Peter Plavčan.
Škole taktiež slávnostne odovzdali do užívania nové technické zariadenie, ktoré pomôže skvalitniť jej materiálno-technické vybavenie a odbornú prípravu žiakov. Jeho financovanie zabezpečil samosprávny kraj. Súčasťou návštevy bolo aj stretnutie s primátorom mesta Topoľčany Petrom Balážom a diskusia so zástupcami vzdelávacích inštitúcií o stave školstva a perspektíve systému duálneho vzdelávania.
Pavol Chochula
Pavol Chochula
Pavol Chochula
Pavol Chochula
Pavol Chochula
Zdroj: minedu.sk |Foto: minedu.sk/Pavol Chochula

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.