Záchrana hradu Čičva blízko Vranova nad Topľou úspešne pokračuje. Vďaka dobrovoľníkom z Občianskeho združenia Pro futuro si v rámci nej môžu nájsť prácu i nezamestnaní. Momentálne potrebujú odborných a pomocných stavebných pracovníkov.

Obnova kultúrno-historickej pamiatky hradu Čičva je aj súčasťou podpory najmenej rozvinutých regiónov. Slovenská vláda naň vyčlenila prostriedky prostredníctvom Akčného plánu na rozvoj okresu Vranov nad Topľou.

Odborné i pomocné práce

V súčasnej fáze je treba pracovníkov, ktorí ovládajú hlavne murovanie kamenného muriva. Súčasťou rekonštrukcie je aj povrchový zber, prenos a čistenie kamenného materiálu. Práce zahŕňajú tiež prípravu malty, kosenie hradného areálu kosou alebo motorovým vyžínačom. Ďalej ručné odstraňovanie koreňov pňov a drobného porastu v areáli hradu, kopanie a pomoc pri archeologickom výskume.

Obnova svojho domu

V roku 2016 sa občianske združenie zapojilo do programu “Obnovme si svoj dom”. Okrem iného sa zameriava na podporu obnovy hradov a torzálnej architektúry. Vďaka programu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ už našlo na hrade počas šiestich mesiacov prácu osem evidovaných nezamestnaných.

Čičva je klenot

Hrad je klenotom medzi historickými pamiatkami vranovského okresu i celého zemplínskeho regiónu. Čičva alebo Čičava je zrúcanina hradu z trinásteho storočia s viacerými pozoruhodnosťami. Stojí na zalesnenom výbežku nad obcou Sedliská. Južným smerom od vodnej nádrže Veľká Domaša. Kultúrnou pamiatkou sa stala ešte v roku 1963.

Zdroj: autor | Foto: facebook Hrad-Čičva

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.

Mikuláš G
Skúsený novinár s neutíchajúcim nadšením začiatočníka. Diplomovaný ekonóm držiaci sa hesla: "Peniaze nie sú všetko, ale skúste ich nemať". A keď už filozoficky, tak: "Pravda nie je vo hviezdach, pravda je v nás".