Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil na svojej stránke výsledky zadĺženia slovenských miest za rok 2016. Komplexný pohľad na hospodárenie samospráv poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré INEKO zostavil na základe vlastnej metodiky a ktoré zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia samospráv. 

“Samosprávy môžu dosahovať skóre na intervale 0 až 6, kde hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre (čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre mesto),” uvádza INEKO na svojej stránke. Priemerná známka finančného zdravia za všetkých 50 najväčších slovenských miest sa medziročne zvýšila zvýšila z 4,15 na 4,26.

Najlepšie hodnotenie finančného zdravia získali tieto mestá: Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Topoľčany a Kežmarok. Najlepšie medziročné zlepšenie zase zaznamenali v Nových Zámkoch, Žiline, Malackách a v Komárne. Naopak, finančné zdravie sa zhoršilo v Martine, Michalovciach a v Liptovskom Mikuláši.

V minulom roku neprekročilo hranicu celkového dlhu na úrovni 60 % bežných príjmov žiadne spomedzi veľkých slovenských miest. Najbližšie k tejto hranici bola Nitra, ktorá mala ku koncu roka dlh vo výške 43,6 %. Druhý najvyšší dlh mali Michalovce (38,1 %). Nasledujúce priečky obsadili Bratislava (37,5 %), Čadca (35,5 %) a Považská Bystrica (35,2 %).

Naopak, z pohľadu zadĺženosti najlepšie obstáli mestá Ružomberok, Topoľčany, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Malacky a Kežmarok, pretože ku koncu roka 2016 nemali žiadny dlh. Nízky dlh mali taktiež aj v Poprade (4,8 %), Seredi (7,2 %) či Trebišove (7,4 %).

Zdroj: ineko.sk | Ilustračná foto: Pixabay