História letného času siaha až do roku 1784. Bol to Benjamin Franklin, ktorý prišiel s týmto nápadom, lebo chcel dosiahnuť, aby ľudia nemrhali denným svetlom a chodili spať skôr.

S návrhom na zavedenie posunu času však prišiel až londýnsky staviteľ William Willet vo svojej eseji s názvom The waste of dayligtht (Mrhanie denným svetlom), ktorý bol vydaný v roku 1907. V skutočnosti sa letný čas zaviedol až neskôr a to v roku 1916, no nemalo ešte trvalý charakter. Zavedenie letného času sa stalo na našom území oficiálnym až od roku 1979. Tento úkon teraz každoročne spadá na posledný marcový víkend, t. j. v noci zo soboty na nedeľu.

Letný čas je využitý najmä v miernom pásme a používajú ho všetky štáty v Európe okrem Islandu, Ruska a Bieloruska.

Krajiny v tropickom pásme ho nevyužívajú, lebo dni sú tam rovnako dlhé počas leta aj zimy. V polárnych oblastiach to nezaviedli z toho dôvodu, lebo noc je tam dlhá až pol roka.

Letný čas má mnoho priaznivcov, ale aj odporcov. Bol zavedený z dôvodu šetrenia energie. Či tento účel ešte plní aj teraz je otázne. Nám však zatiaľ nezostáva nič iné, len sa toho držať.

Zdroj: wikipedia.org | Foto: pixabay