Poslanci mesta Nitra schválili prijatie úveru vo výške viac ako dvoch miliónov eur. Podľa plánu by mali byť financie určené na uskutočnenie investičných akcií v roku 2018. 

Presnejšie ide o sumu 2 080 000 eur, ktorú bude Nitra splácať od januára 2019 do decembra 2023. Hlavným dôvodom je nutnosť financovania viacerých investícii v priebehu roku 2018. Peniaze z úveru poslúžia hlavne na obnovu a opravy. V pláne je obnova komunikácie Nábrežie Mládeže a vybudovanie odbočovacieho pruhu a parkoviska na Škultétyho ulici. Úver ďalej poslúži na zateplenie dvoch materských škôl, konkrétne MŠ Štiavnická a Beethovenova. Zbytok peňazí poslúži na dobudovanie kanalizácie, nákup techniky pre Mestské služby a spolufinancovanie Materskej školy Dobšinského.

Napadá vám otázka, či si niečo také môže Nitra dovoliť? Vyzerá to tak, že áno. „Na základe predchádzajúcich výpočtov a údajov o aktuálnom stave dlhu mesta konštatujem, že podmienky pre prijatie úveru vo výške 2 080 000 eur sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. dodržané,“ vyjadrila sa hlavná kontrolórka mesta Nitra Darisna Keselyová. Jej slová doplnil aj primátor Nitry Jozef Dvonč: „Mesto nie je vôbec v zlej kondícii, mesto spláca všetky svoje záväzky, nemáme problémy.“

Zdroj: nitra.dnes24.sk | Ilustračná foto: pixabay.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.