Košice si vybrali spoločnosť, ktorá zrealizuje projekt verejného zdieľania bicyklov. Niektorí poslanci však tvrdia, že by mala byť vyhlásená verejná súťaž, prostredníctvom ktorej bude firma vybraná.

Košické mestské zastupiteľstvo prerokovalo zámer obstarania automatizovaného systému verejného zdieľania bicyklov. Keďže mesto už dostalo ponuku na zriadenie tejto služby od Železničnej spoločnosti Slovensko a. s., poslanci jej schválili nájom pozemkov, na ktorých plánujú postaviť 14 stanovíšť, ktoré budú určené pre bicykle. Celý tento projekt má byť realizovaný prostredníctvom eurofondov.

Záujem o prevádzkovanie tejto služby prejavila aj spoločnosť Antik, no keďže prišla s ponukou neskôr a požadovala aj finančnú spoluúčasť, mesto Košice sa rozhodlo pre železničnú spoločnosť.

V prípade, že železničná spoločnosť nebude úspešná pri získavaní eurofondov, mesto chce byť poistené a má definovaný bod, ako bude v tejto situácii postupovať. Mesto preto navrhlo verejné obstarávanie formou zmiešanej koncesie, na základe ktorej budú definované podmienky obstarávania verejných bicyklov. Výhodou je, že budú týmto spôsobom minimalizované riziká prevádzkovej straty systému ich prenesením na súkromného partnera.

Ponuka zo železníc je pre mesto výhodná, nakoľko nepožadujú finančnú spoluúčasť mesta, ale na realizáciu im stačia len pozemky na stanovištia pre bicykle. Viacerí poslanci v tejto veci však namietajú, že mesto predkladá návrh akoby už bez súťaže vybralo železničnú spoločnosť. Podľa poslancov by mala byť rozhodujúca aj cena, za akú sa budú bicykle požičiavať. Poslanec Marcel Gibóda tvrdí, že aj keď železnice získajú peniaze z eurofondov, mesto by malo vypísať otvorenú súťaž a nerozhodnúť sa hneď pre železnice.

Primátor Richard Raši zdôrazňuje, že ponuka od železníc je výhodná najmä preto, že nepožadujú žiadnu spoluúčasť.

Košice si dali celú štúdiu udržateľnosti tohto projektu vypracovať od Žilinskej univerzity. Štúdia ukázala, že na začiatku je najlepšie zaviesť systém zložený z 20 staníc a 200 bicyklov. Tie by mali byť umiestnené pri významných bodoch občianskej vybavenosti, aby boli nablízku čo najviac ľudom. Výška celej investície sa odhaduje od 53-tisíc do 260-tisíc eur. Prevádzkové náklady na tento projekt by sa mali pohybovať okolo 46 eur za mesiac na jeden bicykel.

Nový systém verejného zdieľania by mal fungovať nepretržite 24 hodín denne sedem dní v týždni. Bicykle budú súčasťou automatizovanej siete navzájom prepojených stanovíšť, pričom užívateľ si požičia bicykel na jednom mieste a vráti ho na ďalšom, ktoré si vyberie.

Zdroj: kosice.korzar.sme.sk | Foto: Facebook/Omeste Košice

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.