Obchodníci, buďte v strehu! Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) ohlásila pripravovanú kontrolnú akciu, ktorá bude prebiehať v období od 17. júla do 31. augusta 2017.

V nadväznosti na opakované kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým a mladistvým osobám vykoná SOI v dňoch 17. júla – 31. augusta 2017 ďalšiu kontrolu, zameranú na dodržiavanie uvedenej povinnosti predávajúcimi.

Cieľom kontroly bude preverenie dodržiavania § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, podľa ktorých sa zakazuje predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov a zároveň sa ustanovuje povinnosť odoprieť predaj takýchto výrobkov osobám, mladším ako 18 rokov.

Kontrolná akcia sa uskutoční v rámci proaktívnej informačnej kampane, ktorej cieľom je najmä prevencia a eliminácia zákonom zakázaného predaja.

Zdroj: soi.sk | Foto: Pixabay