Ministerstvo životného prostredia prichádza s novým opatrením, ktorým chce znížiť množstvo odpadkov na skládkach, no má to jeden háčik. Poplatky za odpad sa pre ľudí zvýšia, presné čísla však zatiaľ nie sú známe.

Rezort chce docieliť to, aby sa ľudom neoplatilo odhadzovať všetky odpadky do koša, ale aby sa naučili triediť a recyklovať. Šéf Inštitútu environmentálnej politiky ministerstva životného prostredia Martin Haluš tvrdí, že skládkovanie má negatívne účinky nielen na životné prostredie, ale aj na zdravie ľudí. Vláda preto plánuje extra zdaniť odpad, ktorý ľudia triediť nebudú. Na Slovensku v súčasnosti existuje poplatok za uloženie odpadu, ktorý sa pohybuje okolo 5 eur. Problémom však je, že ho máme druhý najnižší v Európskej únii, pričom napríklad v Česku je to 20 eur.

Aj keď sa na Slovensku vystavala infraštruktúra, ktorá slúži na triedenie a zhodnocovanie komunálneho odpadu, stále málo ľudí túto možnosť využíva. Jednoducho povedané, recykluje sa málo, väčšina odpadu aj tak končí na skládkach. Analytici sa preto zhodli, že by sa proti tomuto problému malo bojovať zvýšením poplatkov alebo zavedením množstevného zberu.

Odborníci z ministerstva teda zastávajú názor, že ak chceme s týmto problémom do budúcna niečo robiť, treba zaviesť vyššie poplatky, ktoré prinútia ľudí viac recyklovať. Druhou možnosťou ako sa popasovať s týmto problémom je zavedenie množstevného odpadu, pri ktorom dokážu niektorí občania dokonca aj ušetriť a platiť menej ako doteraz. Princíp spočíva v tom, že ľudia by si platili len za množstvo odpadu, ktoré vyprodukujú.

Ešte predtým, ako sa však poplatky za odpad zvýšia bude potrebné vytvoriť dobré podmienky na triedenie. Zvýšenie poplatkov môže niektorých ľudí nabádať na odhadzovanie odpadkov na čiernych skládkach, preto je potrebné zaoberať sa aj touto problematikou.

Podľa predbežných štatistík by sa vďaka novým poplatkom mohlo znížiť množstvo odpadu v prvom roku o 70 000 ton, pričom v treťom by to mohlo byť už až 239 000 ton. Ďalšími benefitmi pri menšom množstve odpadu by bola čistejšia pôda a voda, ktoré sú pre náš život nevyhnutné.

Zdroj: slovenskydennik.sk | Foto: Pixabay