Hustá doprava a nevyhovujúce počasie dokážu spôsobiť problémy obyvateľom nejedného veľkého mesta. Aktuálny stav ovzdušia v Nitre je podľa meraní alarmujúci, okresný úrad vydal varovanie!

Nitra v týchto dňoch bojuje s vážnym problémom, ktorým je znečistenie ovzdušia. Zvýšenú koncentráciu znečisťujúcich látok v meste namerali automatické monitorovacie stanice. Mesto začalo ihneď konať a okresný úrad uplatnil opatrenia z akčného plánu, ktoré majú tento stav zlepšiť.

Ľudia sú vyzvaní k tomu, aby obmedzili individuálnu dopravu a snažili sa využívať možnosť hromadnej autobusovej dopravy, ktorá dokáže výrazným spôsobom znížiť znečistenie ovzdušia. Mesto tiež žiada obyvateľov, aby obmedzili vypúšťanie tuhých látok do ovzdušia, a to najmä pri stavebnej činnosti. Občania dokážu pomôcť aj tým, že budú udržiavať čistotu na území mesta.

Zlé podmienky v Nitre súvisia nielen so znečistením vzduchu, ale aj s nepriaznivým počasím v tomto období, kedy sú nízke teploty a bezvetrie. Keďže predpoveď počasia nie je v tomto prípade pozitívna, úrad sa rozhodol uplatniť opatrenia v zmysle akčného plánu. Zvýšenú pozornosť tomuto stavu by mali venovať najmä ľudia majúci problém s dýchacími cestami, ich stav sa môže rapídne zhoršiť. Znečistené prostredie však vplýva aj na zdravie ostatných ľudí, ktorí síce takéto ťažkosti nemajú, no môžu u nich nastať. Ide najmä o podráždenie dýchacích ciest, kašeľ, kýchanie a podráždenie očí.

Zdroj: mynitra.sme.sk | Foto: freepik/wikipedia

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.