Nadchádzajúce slnečné dni lákajú na prechádzky a potulky po našom krásnom Slovensku. Ak plánujete návštevu Slovenského krasu, mali by ste do svojho plánu zahrnúť i výlet na Plešiveckú planinu. V rámci Slovenského krasu ide o jednu z najvýznamnejších planín. Nachádza sa medzi Rožňavou, Plešivcom a obcou Štítnik v okrese Rožňava.

Výstup na planinu po turistických značkách môžete zahájiť v jednej z piatich obcí – Plešivec, Slavec, Rakovnica, Kružná alebo Štítnik.  Počas výstupu na Plešiveckú planinu prechádzate huste zalesnenými stáňami so strmými okrajmi.

Pozor musíte dávať hlavne na priepaste a jaskyne, ktoré sú typickým javom tejto planiny a jej prírodným bohatstvom. Jaskýň a priepastí by ste tu napočítali vyše 200. Najhlbšou je Diviačia priepasť a dosahuje hĺbku až 123 metrov. Pomenovaná bola podľa kostry diviaka, ktorý bol nájdený na jej dne a spadol sem pred viac 3000 rokmi. Nachádza sa na východnom okraji  Plešiveckej planiny. Významnou je tiež  priepasť nazývaná Zvonivá jama. Nájdete ju v strednej časti planiny a má hĺbku 100,5m. Prvý zostup na jej dno sa uskutočnil už v roku 1882. Priepasť je najdôležitejším zimoviskom netopierov na Plešiveckej planine, stala sa domovom až 7 druhov netopierov. Pre verejnosť  je nesprístupnená.  Je nebezpečné približovať sa za oplotený priestor a taktiež by vás neminula vysoká pokuta.

Úchvatné výhľady z Plešiveckej planiny budú odmenou pre všetkých nadšených turistov. Na vrchole sa pred vami otvorí odlesnená časť planiny. Plochá oblasť pokrytá množstvom závrtov. Je ich tu asi 800 a sú ďalším charakteristickým javom Plešiveckej planiny. Krasové závrty  majú oválny alebo kruhový tvar a vznikli presakovaním vôd do podzemia. Najväčší závrt sa volá Hmlistý závrt , má elipsovitý pôdorys s rozmermi 350 x250 metrov pri hĺbke okolo 44 metrov.

Rozsiahle lúky Plešiveckej planiny, bývalé pastviny boli vždy  ohrozené nedostatkom vody. Preto bolo potrebné hľadať možnosti, ako vodu  na planinu dostať. Ako dôsledok dlhodobého sucha bola postavená v roku 1913 Serényiho cisterna. Má priemer 16  metrov a je hlboká takmer 4 metre. Táto technická pamiatka sa nachádza na modrej turistickej značke, v strednej časti planiny. Nevyužíva sa od roku 2002, kedy bol Slovenský kras vyhlásený za národný park. Dnes táto unikátna stavba chátra, čo je naozaj veľká škoda.

Zdroj: ssj.sk, wikipedia.org, praveorechove.com| Foto: autor

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.