Ilustračné foto

POZOR! Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne upozorňuje verejnosť na dopravné obmedzenie na ceste II/507 v k. ú. Streženice (okres Púchov). O čiastočnom obmedzení informoval hovorca KR PZ v Trenčíne Pavol Kudlička.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú
verejnosť, že odo dňa 16.07.2018 do 31.08.2018 bude na ceste II. triedy č. 507 v k. ú.
Streženice v km 168,082 až 168,112 v obci, čiastočné dopravné obmedzenie
uvedeného úseku cesty obojsmerne, z dôvodu realizácie udržiavacích prác na
železničnom moste, vedúcom ponad uvedenú cestu.

Doprava v tomto úseku cesty II/507 bude podľa hovorcu vedená vo voľnom jazdnom pruhu
striedavo pre obidva jazdné smery a bude usmerňovaná umiestneným prenosným
dopravným značením a riadená spôsobilými a náležite poučenými osobami.

“Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici
motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedeným úsekom cesty II/507 v k. ú. Streženice
dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné
značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky,” upozorňuje Pavol Kudlička z KR PZ v Trenčíne.

Zdroj: KR PZ Trenčín  | Ilustračná foto: pixabay.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.