Slovenskej obchodnej inšpekcii prichádzajú neustále podnety na firmu, ktorá nielen podľa zákazníkov, ale aj odborníkov porušuje zákony a škodí spotrebiteľom. Inšpektori preto varujú ľudí, aby si dávali pozor. 

Slovenská obchodná inšpekcia vydala na svojej stránke varovanie pre celé Slovensko pred firmou Balkona s.r.o. Dôvodom vydania upozornenia je veľké množstvo spotrebiteľských podnetov, ktoré smerujú proti tejto firme. Najväčšie problémy majú zákazníci s dodaním diela, nevrátením zálohovej platby z dôvodu nedodržania dodacej lehoty a nevybavením reklamácie v lehote 30 dní.

Celé prešetrovanie podnetov je sťažené z dôvodu, že predstavitelia firmy BALKONA s.r.o. sa opakovane nedostavili na predvolanie Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave. Z tohto dôvodu bola spoločnosti opakovane uložená pokuta, pričom ZSOI firme uložila aj viacero pokút spojených s porušením zákona o ochrane spotrebiteľa. Ako sa však zdá, majiteľov to veľmi netrápi.

Keďže napriek množstvu pokút firma stále porušuje právne predpisy, Slovenská obchodná inšpekcia sa rozhodla konať. Na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania zaslala podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia tohto subjektu. Dávajte si naň teda pozor a upozornite na jeho konanie aj svojich známych.

Zdroj: soi.sk | Foto: Facebook