umenie alebo skaza?

V posledných rokoch nie je nezvyčajné, keď v meste z ničoho nič prenikneme do hmly, alebo zacítime nepríjemný či ťažký vzduch. Nespôsobuje žiadne pozitívne zmeny, práve naopak. Obyvateľom sa ťažšie dýcha, poniektorí dostanú chrípku alebo hlieny. 

Ide o termín smog, ktorý sa rozšíril v 50. rokoch 20. storočia v Londýne.  Väčšina domácnosti v tých časoch pálila uhlím. Vzduch sa teda plnil uhlíkom, sírou a dymom z chemických továrni a ostatných zdrojov znečisťovania. Predpokladá sa, že smog vtedy usmrtil približne 4000 starších ľudí.

Bohužiaľ, podobná situácia sa odohráva aj v súčasnosti, (našťastie bez ohrozenia života) preto Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje občanov mesta Prievidza na zvýšené znečistenie ovzdušia v centre a okolí mesta.

K znečisteniu ovzdušia prispieva doprava a lokálne vykurovanie domov, najmä rodinných domov tuhými palivami. Fyzické a právnické osoby by mali pri prevádzkovaní spaľovacích zariadení na spaľovanie pevného paliva používať iba na to určené palivo. Pokiaľ majú lokálne kotolne a kúreniská zabezpečené vykurovanie zemným plynom, je vhodné tento spôsob kúrenia dočasne uprednostniť.

Aby sme zapríčinili menšiemu znečisteniu, pokladá sa za dobrú alternatívu využívať mestskú hromadnú dopravu. Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú negatívne účinky na zdravie, ako je podráždenie horných dýchacích ciest alebo podráždenie očných spojiviek. Odporúča sa obmedziť vetranie najmä v podvečerných hodinách, ako i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým občanom.

Snáď nás táto “skúška” motivuje k pravidelnejším návštevám prírody a  neustálemu sadeniu stromčekov, ktoré nás v budúcnosti budú ochraňovať pred takýmito nebezpečnými výparmi z priemyselného mestského žalúdka.

zdroj: prievidza.sk, autor | Foto: pixaby.com