V rámci projektu ,,História miest v novodobom dizajne” sa pokúsil Prešov a poľské mesto Krosno odprezentovať nové produkty z cestovného ruchu. V Prešove je plánované osadenie 3D modelu mesta, ktorý je podľa hodnotiacej komisie dobre čitateľné a má tiež vhodné zobrazenie štyridsiatejdeviatej rovnobežky.

Model by mal zobrazovať historické jadro mesta, na ktorom budú dominantné najvýznamnejšie pamiatky. Použitým materiálom na tvorbu projektu bude bronz. Za celým jeho zhotovením stoja, Mgr. art. Peter Beňo a Bc. Ján Poľanský.

Mesto Krosno zase prostredníctvom ďalekohľadu umožní návštevníkom za pomoci 3D okuliarov priblížiť si historickú trasu Karpát.

Projekt je realizovaný za pomoci finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: presov.sk | Foto: presov.sk