Kniha o histórií mesta Prievidza

Autor diela Prievidza na ……. Michal Dobiáš má dôvod na radosť. Prvé kniha Prievidza na starých pohľadniciach, ktorá mapovala roky 1890 – 1944 sa predala vo výške takmer 3 000 kusov. Úspech na seba nenechal dlho čakať a Dobiáš dnes ponúka jej pokračovanie.

Na knihe spolupracoval autor s historikom Erikom Klížanom, pričom ide o kontinuálne pokračovanie, ktoré začína posledným vojnovým rokom 1945, pokračuje krátkym obdobím ľudovej demokracie, totality, hlbokého socializmu a končí súčasným kapitalizmom v 21. storočí. V publikácií nájdete viac ako 120 pohľadníc, ktoré poukazujú na dominanty baníckeho mestečka a vypovedajú o jeho usporiadaní.

Svoje vlastné spomienky na mesto pridáva publicista Marián Ondráš, ktorý dlhé roky informuje Slovenský rozhlas o meste Prievidza a jej aktualitách. Záver knihy patrí pohľadniciam z 21. storočia, pričom sám autor ich považuje za nielen pekné a estetické suveníry, ale aj za výpovedné artefakty danej doby. Pohľadnice poštou už takmer nedostávame, ale stále sú považované za dobrú možnosť, ako spoznať našu históriu – čo je aj cieľom publikácie Prievidza na nových pohľadniciach. Pokračovanie bolo uvedené do predaja 31. augusta a zakúpiť si ho môžete v Turisticko-informačnej kancelárií mesta Prievidza alebo v súkromných kníhkupectvách.

Zdroj: prievidza.sk | Foto: facebook.com