Počet potravinových škandálov v našej krajine značne stúpa a čoraz viac sme kontrolórmi upozorňovaní na ich nedostatky. Mnohí z nás sú dokonca presýtení informáciami o vhodných či nevhodných potravinách pre naše telo a zdravie. 

Istý Slovák osobne len nedávno navštívil dva potravinové reťazce, v ktorých nakúpil zeleninu a ovocie. Pomocou prístroja Greentest ECO meral ich hodnoty, najmä mieru dusičnanov. Obsahom videa je vykonávanie rýchleho merania pomocou analyzátora pravdepodobne čínskej výroby, ktorý po vpichu sondy do ovocia a zeleniny ukazuje na displei rôzne varovania o nebezpečnej potravine z hľadiska prekročenia obsahu dusičnanov. Výsledky nákupu sú podľa autora videa viac než alarmujúce, pričom sa domnieva, že môže ísť podľa neho o zdravie a životy ľudí.

Obchodné reťazce sa ale bránia. Ovocie a zeleninu dali otestovať do nezávislého laboratória, pričom výsledky boli úplne iné.  „Video a v ňom prezentované ‘výsledky’ nemajú z nášho pohľadu žiadnu výpovednú hodnotu, meranie prebehlo v príkrom rozpore s odbornými postupmi a dokonca aj s návodom na použitie daného prístroja,“ tvrdí reťazec pe plusku.sk.

ŠVPS SR v roku 2016 odobrala 158 vzoriek na stanovenie dusičnanov, pričom len v 1 vzorke mrkvy bola zistená nadlimitná hodnota a tým porušenie národnej legislatívy. V prípade zistenia nadlimitných vzoriek vykonávajú inšpektori následné kontroly a nariaďujú stiahnutie nebezpečných potravín z trhu. Nálezy určitého množstva dusičnanov boli zistené v listovej zelenine, avšak nezistili sa prekročené limity. V ostatných druhoch zeleniny sú nálezy veľmi nízke a v prípade ovocia sú nálezy pod alebo tesne nad LOQ analytickej metódy.

Zdroj: svssr.sk, pluska.sk | Foto, video: Youtube

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.