Slovenská pošta čoraz viac rozširuje služby, ktoré svojim zákazníkom ponúka. Okrem klasického podania či výdaja zásielok, zakúpenia stieracích žrebov či iných produktov, získania výpisu z obchodného registra a mnohých ďalších služieb tento raz prichádza s niečím úplne novým.

Slovenská pošta rozširuje zoznam služieb poskytovaných na tzv. integrovaných obslužných miestach (IOM), v rámci ktorých po novom umožňuje aj konverziu elektronického dokumentu do listinnej podoby. Od začiatku júla je táto služba dostupná na všetkých 600 poštách, ktoré poskytujú služby štátu.

Novú službu Slovenskej pošty môžu klienti využiť v situáciách, keď bude potrebné elektronický úradný dokument použiť, resp. dlhodobo archivovať v listinnej podobe so zachovaním jeho právnych účinkov, čo nie je možné dosiahnuť jednoduchým vytlačením. Novovzniknutý dokument vydaný Slovenskou poštou bude obsahovať osvedčovaciu doložku a môže tak byť použitý na právne účely rovnako ako pôvodný elektronický dokument.

Slovenská pošta vykoná zaručenú konverziu v prípade, ak je elektronický dokument predložený na pamäťovom médiu zákazníka, spravidla USB flash disku vo formáte dokumentu PDF/A-1a podpísaný platným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo platnou kvalifikovanou elektronickou pečaťou v nasledujúcich formátoch:

 základný profil PAdES – ETSI TS 103172 v.2.2.2

 základný profil CAdES – ETSI TS 103173 v.2.2.1 v ZEPf kontajneri

 profil XAdES_ZEP – formát ZEP na báze XAdES v1.0.,

pričom ku každému kvalifikovanému elektronickému podpisu/kvalifikovanej elektronickej pečati je pripojená platná časová pečiatka.

Pracovníci pošty skonvertujú elektronické dokumenty v uvedených formátoch na počkanie v cene od 1,22 EUR bez DPH.

Zdroj/Foto: Slovenská pošta

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.

Mladá a ambiciózna študentka žurnalistiky, ktorá sa zaujíma o všetko, čo sa deje okolo nej a má potrebu upozorniť na to aj svoje okolie. Miluje písanie a ak náhodou nepíše nejaký článok, rada si prečíta dobrú knihu.