Ilustračná foto

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informoval v piatok 23. februára o stiahnutí lieku na kosti. Uvedené šarže lieku sa sťahujú z bezpečnostných dôvodov. Návrh na stiahnutie šarží má preventívny charakter. Pacienti liek do lekárne vrátiť nemusia.

Z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení sa sťahuje liek Zoledronat STADA, con inf 1×5 ml/4 mg (liek.inj.plast.) s číslom šarží: PO0984, PP1440, PQ0776, PQ1135.

“Dôvodom stiahnutia predmetných šarží lieku z trhu je nesúlad so špecifikáciou lieku  v parametri – príbuzné látky (nečistoty),” uviedol ŠÚKL.

Liečivom v Zoledronate STADA je kyselina zoledrónová a používa sa na predchádzanie komplikácií v kostiach, napr. zlomenín, u dospelých pacientov s metastázami v kostiach (šírením rakoviny z prvotného miesta výskytu do kostí).

Dostupnosť liečby pre pacientov týmto rozhodnutím ohrozená nie je, na trhu sú k dispozícii iné lieky s tou istou účinnou látkou.

“Podľa informácie držiteľa registrácie neboli doposiaľ hlásené nežiaduce reakcie súvisiace s týmto nedostatkom v kvalite. Rovnako ani ŠÚKL nedostal žiadne hlásenia na nežiaduci účinok súvisiaci s týmto nedostatkom,” dodal ústav.

Zdroj: sukl.sk, ilustračné foto/pixabay.com