Základná škola v Nitre má problém. Na svoju pôdu pozvali nacionalistickú organizáciu Slovenskí branci. Radnica tento krok riešiť nebude, zato inšpekcia áno.

Brannú výchovu a protichemickú obranu žiakom na ZŠ Beethovenova v Nitre predvádzali členovia nacionalistickej organizácie. Ako táto skupina uviedla na svojom profile: “Slovenskí Branci bez nároku na odmenu za vlastné náklady, zorganizovali športovo-branný deň pre nemenovanú ZŠ v Nitre. Branná výchova a vedomosť ako reagovať v krízovej situácií, je veľmi podstatná. Na akcií bolo vytvorených viacero stanovísk a to stanovisko so streľbou zo vzduchovky, hod granátom, stanovisko s ukážkou výstroje, ukážka RCHBO (protichemickej obrany ) a nakoniec stanovisko so zdravovedou. Celá akcia prebehla s veľkou spokojnosťou u mládeže ako i u pedagogického dozoru, ktorý nad celým podujatím odborne dohliadal. Týmto chceme i poďakovať vedeniu školy, že vie čo je pre deti dôležité a nenechali sa zastrašiť zo strany týchto médií a smerov.”

Radnica v tejto veci zasahovať nebude, to však neplatí o Ministerstve školstva. To situáciu na škole preverí. “So Štátnou školskou inšpekciou – školské inšpekčné centrum Nitra sme sa dohodli na preverení situácie. V prípade, ak budú kontrolou zistené nedostatky spojené s neuplatňovaním základných princípov a cieľov vo výchove a vzdelávaní v zmysle školského zákona, uplatníme štandardné opatrenia primerané závažnosti zistení,“ uviedla hovorkyňa rezortu Ivana Skokanová pre nitraden.sk.

Zdroj: Slovenskí branci Facebook, nitraden.sk | Foto: Slovenskí branci Facebook

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.