Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia sa 1. apríla 2017 rozrástla o topoľčiansku nemocnicu. Na jej prenájme na 20 rokov sa dohodla s Nitrianskym samosprávnym krajom. Celú transakciu schválil Protimonopolný úrad SR ešte v marci tohto roka.

Nemocnica pod vedením nového riaditeľa Michala Orihela chce čo najskôr stabilizovať personálnu situáciu a súčasne spustiť dlhodobý investičný program v celkovom objeme vyše 8,3 milióna eur. Prvé investície by mali smerovať do komplexnej rekonštrukcie operačných sál, novej medicínskej techniky a do modernizácie informačnej infraštruktúry.

Investície do nemocnice v miliónoch

„Prejavenú dôveru chceme opätovať ozdravením nemocnice a, prirodzene, poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom v topoľčianskom regióne na čo najvyššej úrovni. Dôkazom, že k tejto úlohe pristupujeme zodpovedne, sú garantované investície vo výške presahujúcej 8,3 milióna eur. Som presvedčený, že táto nemocnica má veľkú perspektívu ako regionálne centrum akútnej zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil Marek Duban, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare.

Najskôr stabilizujú personálnu situáciu

Topoľčianska nemocnica bude môcť začať okamžite využívať synergie sietí Svet zdravia a ProCare v medicínskych a prevádzkových oblastiach. Práve Svet zdravia má bohaté skúsenosti s integráciou nových nemocníc. „Na prevzatie nemocnice sme sa dobre pripravovali. Naliehavo musíme stabilizovať personálnu situáciu s dôrazom na lekárov a na sestry. Nemocnica je dlhodobo podinvestovaná, a preto okamžite spúšťame prípravy na naštartovanie nášho investičného programu. Prioritou je rekonštrukcia operačných sál, digitalizácia rádiológie a obnova IT infraštruktúry s pripojením na riadiace systémy našej siete. Nasledovať bude vybudovanie nového urgentného príjmu a oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS),“ vysvetlil Marek Duban.

Kľúčové investičné projekty pre topoľčiansku nemocnicu:

  • Rekonštrukcia operačných sál
  • Vybudovanie nového urgentného príjmu
  • Kompletná digitalizácia rádiológie
  • Obnova a modernizácia medicínskej techniky
  • Vybudovanie nového oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti
  • Rekonštrukcia interného oddelenia, neurológie a oddelenia dlhodobo chorých
  • Komplexná rekonštrukcia tepelného hospodárstva
  • Opravy fasád, striech a výmena okien
  • Nákup PC techniky a inštalácia IT infraštruktúry

Na čele Michal Orihel

Súčasne došlo aj k zmene vo vedení nemocnice v Topoľčanoch. Jej novým riaditeľom je Michal Orihel, ktorý dlhodobo vedie partizánsku nemocnicu. Post námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť bude po novom zastávať MUDr. Ján Murgaš, PhD. Je to skúsený anestéziológ a súčasne hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre urgentnú medicínu. Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Vlasta Bezáková pokračuje na svojom poste a bude súčasťou nového vedenia nemocnice.

Zdroj: svetzdravia.com | Foto: pixabay ilustračné