Chcete vybrať pre svoje dieťa tú najlepšiu školu, no neviete sa rozhodnúť len pre jednu? Možno vám pomôže rebríček najlepšie hodnotených základných a stredných škôl na Slovensku, ktorý vypracovala mimovládna organizácia INEKO.

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Základné školy

Stredné odborné školy

Gymnáziá

Komplexný rebríček základných a stredných škôl nájdete na stránke skoly.ineko.sk

Zdroj/Foto: skoly.ineko.sk | Ilustračná foto: pexels.com