Krásu Slovenského raja si môžeme vychutnať nielen na povrchu, ale aj pod ním. Má bohato vyvinutý podzemný kras a nachádza sa v ňom vyše 600 jaskýň. Zo všetkých zatiaľ preskúmaných jaskýň na území parku, je verejnosti prístupná len Dobšinská ľadová jaskyňa. Tá patrí do Dobšinsko-stratenského jaskynného systému, ktorý je tretí najdlhší na Slovensku.

Do Stratenskej jaskyne sa nepodarí dostať každému. Patrí totiž medzi nesprístupnené jaskyne Slovenska a a vojsť do nej môžu len speleológovia. Terén je nebezpečný, nachádzajú sa tam plazivky, rôzne úseky, cez ktoré musíte liezť pomocou technických pomôcok či rebríkmi a pod. Nahliadnite aspoň prostredníctvom fotografií spolu s nami, ako to v Stratenskej jaskyni vyzerá. Jeden z jaskyniarov v Slovenskom raji, František Miháľ, sa totiž vo voľnom čase venuje aj foteniu a maľovaniu jaskýň.

Veľký dóm v Stratenskej jaskyni v Slovenskom raji
Veľký dóm – František Miháľ

 

Dom zlomísk v Stratenskej jaskyni v Slovenskom raji
Dóm zlomísk -Františkek Miháľ

Stratenská jaskyňa má spolu s prepojenou jaskyňou Psie diery a jaskyňou Duča vyše  23 kilometrov. Celý systém sa nazýva Dobšinsko-stratenský jaskynný systém a s Dobšinskou ľadovou jaskyňou má vyše 25 kilometrov. Viete si predstaviť, aké náročné musí byť, keď sa vydáte preskúmať takúto dlhú jaskyňu? Kým jaskyniar príde na miesto, kde chce pokračovať v práci, musí byť určite unavený. Preto sa robia viacdňové expedície, pričom si jaskyniari v podzemných priestoroch založia camp a prespávajú v zime a vlhku, aby ráno mohli pokračovať v práci.

Meandrový dóm v Stratenskej jaskyni v Slovenskom raji
Meandrový dóm – František Miháľ

Stratenskú jaskyňu objavili v roku 1972 Vladimír Košel a Jaromír Volek. Vyniká najmä mohutnosťou podzemných priestorov. Rozprávkový dóm s objemom vyše 79 000 m³ je najväčším jaskynným priestorom na Slovensku (aby ste si to vedeli predstaviť, Rozprávkový dom je veľký približne ako futbalový štadión – a to pod zemou!)

Jazerná priepasť v Stratenskej jaskyni v Slovenskom raji
Jazerná priepasť – František Miháľ

Zaujímavosťou je, že v Stratenskej jaskyni ako v prvej na svete boli objavené tzv. hemisféroidy, vzácne jaskynné perly tvaru pologule. Z jaskynných jazier je najväčšie Stalagmitové jazero. V jaskyni bolo zistených 14 druhov netopierov a dokonca tu bol objavený nový druh roztoča – Foveacheles troglodyta, ktorý sa považuje za endemit Slovenského raja. V jaskyni Psie diery, ktorá je prepojená so Stratenskou jaskyňou, je najbohatšie nálezisko kostí medveďa jaskynného na Slovensku. Nálezy kostí sú staré 15 490 až 17 530 rokov.

Kryštálová chodba v Stratenskej jaskyni v Slovenskom raji
Kryštálová chodba – František Miháľ

Viac fotografií ale aj malieb nielen zo Stratenskej jaskyne si môžete pozrieť aj na vlastné oči, a to v prípade, že do 10. marca zablúdite do Slovenského technického múzea v Multicentre v Spišskej Novej Vsi na výstavu Františka Miháľa Z neznámeho sveta jaskýň.

Jaskyňa Psie diery
Jaskyňa Psie diery, ktorá je prepojená so Stratenskou jaskyňou – František Miháľ

Zdroj: autor, speleoraj.sk | Foto: František Miháľ