Ilustračná foto

V priebehu mesiaca september 2018 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 245 výjazdov. Informoval o tom hovorca KR HaZZ v Trenčíne Marián Petrík. 

Z celkového počtu bolo najviac zásahov pri dopravných nehodách (92), nasledovalo 66
technických zásahov a 59 výjazdov k požiarom. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého
mesiaca vykonali 8 ekologických zásahov, 16 požiarno-previerkových cvičení a 4 výjazdy
k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.

“Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac september boli vyčíslené na 111.000 EUR.
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 670.000
EUR,” uviedol Petrík z KR HaZZ v Trečníne.

Zdroj: KR HaZZ Trenčín, ilustračná foto FB PHaZZ