Úrad verejného zdravotníctva zvolal tlačovú konferenciu v dôsledku obáv z rozšírenia epidémie osýpok aj k nám, na Slovensko. Dôvodom je znížený počet zaočkovaných detí a aj fakt, že s osýpkami aktuálne bojuje napríklad Rumunsko, ale i susedné Maďarsko.

Ako upozorňuje hlavný hygienik Ján Mikas, osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Choroba začína nádchou

Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému. Postihnuté sú najmä deti do 5 rokov veku.

Zdrojom nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia (ešte pred objavením sa vyrážky). Ochorenie sa prenáša vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka.

Pod hranicou kolektívnej imunity

V posledných rokoch aj na Slovensku stúpol počet rodičov, ktorí odmietli povinné očkovanie detí, čo sa prejavilo na poklese zaočkovanosti. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča na dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity proti osýpkam zabezpečiť 95 %-tnú zaočkovanosť dvomi dávkami očkovacej látky. V prípade poklesu zaočkovanosti pod odporúčanú 95 % úroveň sa vzhľadom na vysokú migráciu osôb nedá vylúčiť vznik epidémií po importe osýpok aj na Slovensko.

V roku 2016 sa v Slovenskej republike kontrolovala zaočkovanosť dvojročných detí proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Celoslovenská úroveň zaočkovanosti dosiahla hodnotu 94,5 %. Úroveň 95 % nedosiahli štyri kraje: Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Košický.

Epidémia v Maďarsku i Rumunsku

Od februára 2016 v Rumunsku prebieha epidémia osýpok a napriek prijatým opatreniam ochorenia pribúdajú. Od konca septembra 2016 do 17. februára 2017 bolo v Rumunsku hlásených 3 071 prípadov toho ochorenia.

Väčšina prípadov sa vyskytla u detí do štyroch rokov. Hlásených bolo aj 16 úmrtí, ktoré sa vyskytli u osôb s oslabenou imunitou alebo iným základným ochorením. Až 96 % všetkých prípadov ochorenia sa vyskytlo u neočkovaných osôb.  Podľa dostupných informácií sa v maďarskom meste Makó, ktoré leží blízko rumunských hraníc, zaznamenalo nedávno 11 ochorení na osýpky.

Hrozba pre Slovensko je reálna

V prípade, že sa ochorenie na osýpky zavlečie do Slovenskej republiky, bude sa postupovať v súlade s Akčným plánom na elimináciu osýpok v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie.

Množstvo epidémií osýpok je dôkazom, že ochorenie neustále cirkuluje v populácii.

Vzhľadom na pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike sa nedá vylúčiť import ochorení na naše územie. Nakoľko ide o vírusové ochorenie, liečba antibiotikami neprichádza do úvahy.

V tomto prípade je potrebné neustále zdôrazňovať význam očkovania, nakoľko ide o jedinú špecifickú prevenciu tohto vysoko nákazlivého a nebezpečného ochorenia.

Zdroj: uvzsr.sk | Foto: ilustračné wikipedia.org