V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou boli dňa 12. apríla odobraté vzorky vôd z prameňov na území mesta Nitry – k.ú. Zobor – a teda: Svoradov prameň, prameň Šindolka, prameň Pivoňka, Puškinov prameň).

Laboratórnymi vyšetreniami bolo zistené, že všetky vzorky vody odobraté z prameňov dňa nevyhovujú požiadavkam na vodu určenú na ľudskú spotrebu, teda nie sú vhodné na pitné účely.

zdroj: ruvznr.sk

Zdroj, foto: ruzvnr.sk | Foto: ilustračné pixabay

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.