Obyvatelia Vranova nad Topľou žijúci v zóne plateného parkovania na Sídlisku I, Sídlisku II a v bytovom dome na Námestí slobody 97 sa dočkali takzvaného rezidentského parkovania. Dostanú rezidentskú kartu, ktorá im umožní dočasné parkovanie. Parkovacie miesta vyznačí mesto do polovice decembra.

Mestské zastupiteľstvo po dlhšie trvajúcich prieťahoch nakoniec schválilo nariadenie o dočasnom parkovaní. Jeho súčasťou je aj systém rezidentského parkovania v uvedených obytných častiach mesta.

Karty budú rôznofarebné

Rezidentské parkovacie karty budú viacfarebné. A to podľa trvalého pobytu, kde sa nachádzajú príslušné parkovacie miesta. Ak obyvateľ sídliska nenájde priestor na určených miestach, má nárok zaparkovať aj na všeobecne platenom parkovacom mieste.

Pre Sídlisko I sú to jednosmerné ulice napojené na Ulicu Janka Kráľa. Pre Sídlisko II Ulica 1. Mája a pre Pribinovu ulicu Ulica Dr. C. Daxnera. Na jeden byt vydá mesto najviac dve rezidentské karty. Pre konkrétne motorové vozidlo s evidenčným číslom. Kartu dostane výlučne rezident.

Kto je rezident

– Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom bytu v príslušnej zóne. Používa vozidlo na súkromné účely a potrebuje parkovať v mieste svojho bydliska.
– Právnická osoba, ktorá je vlastníkom bytu v príslušnej zóne.
– Nájomca obytnej jednotky. Ak ide o nájom družstevného bytu, nájom bytu v osobnom vlastníctve, alebo nájom bytu vo vlastníctve mesta.
– Osoba s trvalým pobytom odkázaná na dennú starostlivosť zo strany tretích osôb.
– Osoba zabezpečujúca dennú starostlivosť inej osobe.
– Osoba blízka opatrovanej osobe oprávnená poskytovať dennú starostlivosť.

Foto: Facebook/Mesto Vranov nad Topľou