Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dáva do povedomia zmeny vo vlakovej doprave z dôvodu výlukových prác na tratiach. Z tohto dôvodu budú na niektorých úsekoch tratí vlaky nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

Trať č. 135   Nové Zámky – Komárno v úseku Nové Zámky – Bajč dňa 13. novembra (pondelok) v čase 08.10-16.30

NAD budú musieť použiť cestujúci na týchto vlakoch:
Vlaky zo stanice Nové Zámky do Komárna s odchodom o 8.52, 10.52, 12.52, 13.52, 14.52, 15.52
Vlaky zo stanice Komárno do Nových Zámkov s odchodom o 8.42, 10.42, 12.42, 13.42, 14.42, 15.42

Dňa 14.15. novembra 2017 bude výluka trvať v čase 08.10 – 13.40, tzn., že náhrada vlakov autobusmi sa týka vlakov s odchodom v čase 8.52, 10.52, 12.52 (N. Zámky – Komárno), resp. 8.42, 10.42, 12.42 (Komárno – N. Zámky)

NAD bude pristavená nasledovne:
NOVÉ ZÁMKY – na zastávke AD pred poštou, vedľa žel. stanice
BAJČ – na parkovisku pred železničnou stanicou

V NAD nie je k dispozícii preprava bicyklov a imobilných cestujúcich.


Trať č. 150   Nové Zámky – Zvolen v dňoch 13. – 16. novembra (pondelok – štvrtok) nasledovne:

13. – 14.11.2017 (pondelok – utorok) v úseku Podhájska – Beša:
15.11.2017 (streda) v úseku Beša – Kalná nad Hronom:

16.11.2017 (štvrtok) v úseku Podhájska – Lok:

Počas dní výluky treba počítať s meškaním vlakov v rozsahu 5 – 30 minút. Cestujúcich žiadame, aby venovali zvýšenú pozornosť staničným hláseniam alebo sa riadili pokynmi výpravcu, prípadne sprievodcu.

Zdroj: slovakrail.sk | Foto: slovakrail.sk, pixabay.com ilustračná