Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informoval 3. augusta o stiahnutí lieku Foster z úrovne distribučných spoločností. Ide o inhalačný sprej, ktorý znižuje opuch a podráždenie v stenách dýchacích ciest. 

Z distribučných spoločností sa sťahuje liek Foster, sol inh 1×180 dávok (obal Al tlakový) s číslom šarže: 1051491. Skontrolujte si preto svoju domácu lekárničku.

“Dôvodom stiahnutia predmetnej  šarže lieku z trhu je neaktuálna verzia písomnej informácie pre používateľa humánneho lieku z apríla 2014. Aktuálne schválená verzia je september 2016. Uvedený nedostatok nemá vplyv na účinnosť a bezpečnosť lieku,” uviedol sukl.sk.

Liek Foster je inhalačný roztok v tlakovom obale obsahujúci dve liečivá, ktoré sa inhalujú cez ústa a tak sa dostanú priamo do vašich pľúc. Tieto dve liečivá sa nazývajú beklometazóndipropionát a dihydrát formoteroliumfumarátu. Beklometazóndipropionát patrí do skupiny látok nazývaných kortikosteroidy, ktoré majú protizápalový účinok, znižujúci opuch a podráždenie v stenách  dýchacích ciest.

Dostupnosť liečby pre pacientov týmto nariadením ohrozená nie je, na trhu sú pacientom k dispozícii iné šarže tohto lieku.

Zdroj: sukl.sk | Ilustračná foto: YouTube