Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravili projekt zvýšenia stupňa zabezpečenia na 23 železničných priecestiach v rámci Slovenska. Všetky legislatívne kroky sa im zatiaľ podarilo pripraviť pri deviatich, takže ŽSR v týchto dňoch začali s ich rekonštrukciou.

Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie jednotlivých priecestí sa predpokladá od 5 do 8 mesiacov. Rekonštrukcia sa realizuje na základe zmluvy podpísanej 10. júla a celková zmluvná suma presiahla 5 miliónov (5 657 904,44 eur).

Rekonštrukcia priecestí zahŕňa množstvo prác a stavebných úprav – je potrebné vytvoriť prípojky nízkeho napätia, vykonať sanáciu koľajového zvršku, vybudovať priecestné zabezpečovacie zariadenia. Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia priecestnej konštrukcie a úprava priľahlých cestných komunikácií. Po ukončení celkovej rekonštrukcie priecestného zabezpečovacieho zariadenia na uvedených priecestiach sa tak výrazne zvýši kvalita, komfort a bezpečnosť na železničných priecestiach.

ŽSR v rámci rekonštrukcií zrealizujú tieto stavby:

  • „Náhrada jednodrôtových mechanických závor traťový úsek (TÚ) 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 36,096“, – okres Rimavská Sobota v obci Hnúšťa na zhlaví smer Tisovec
  • „Zvyšovanie bezp. na žel. priecestiach TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, dráhový úsek (DÚ) 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 41,270; km 41,482; km 41,690“ – okres Rimavská Sobota v obci Hačava, v oblasti železničnej zastávky Hačava
  • „Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca – Rožňava žkm 19,385“ – na železničnej zastávke Cestice – obec Cestice
  • „Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Michaľany – Medzilaborce, PZZ v km 49,062“- na železničnej zastávke Nacina Ves
  • “Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Jesenské – odb. Brezno – Halny – Brezno, PZZ v km 38,775.”- V katastrálnom území mesta Hnúšťa a obce Hačava sa v žkm 38,775 sa vybuduje nové priecestné zabezpečovacie zariadenie a súčasne sa v žkm 39,290 nahradí nefunkčné priecestné zabezpečovacie zariadenie novým.
  • „Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava – Štúrovo žkm 171,145“- na železničnej zastávke Nová Vieska
  • „Zvyšovanie bezpečnosti na žel. priecestiach Traťový úsek Nitrianske Pravno – Nové Zámky, PZZ v km 6,481“,- okres Partizánske, priecestné zabezpečovacie zariadenie medzi obcou Pažiť a Veľké Uherce
  • „Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Utekáč – Lučenec, PZZ v km 1,391 a 1,710“ – mesto Lučenec – mestská časť Opatová
  • „Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach TÚ 3291 ŽST Kysak – PPS. Plaveč št. hr., DÚ 12 Sabinov – Lipany, PZZ 43,902“- v katastrálnom území Červenica pri Sabinove , medzistaničný úsek Sabinov – Lipany

Železnice Slovenskej republiky apelujú predovšetkým na vodičov, aby v týchto miestach rešpektovali výstražnú zvukovú a svetelnú signalizáciu a závory. Z dôvodu rekonštrukcie bude v týchto úsekoch obmedzená doprava, ktorá bude nahradená autobusovou dopravou. Venujte preto zvýšenú pozornosť pri sledovaní oznamov na vlakových staniciach.

Zdroj: zsr.skIlustračné foto: Pixabay.com